Tacksamhet ger nya möjligheter och välsignelser.

När jag arbetade häromdagen så väntade jag på en person som springer för att hinna med bussen. När han kommer in i bussen, det blir inget tack ingen ögonkontakt utan ett stor fett leende men det var inte ett leende av tacksamhet utan ungefär som jag tolkade ohh vilken tur jag han med bussen. Det finns många andra exempel på det här när man är ute kör.
En del personer kommer springande medan jag står och väntar och säger det var den sista sekunden. – Nä du var sen.

Hur som haver. Det för mig till mina tankar hur jag är gentemot Gud även andra.. Hur tacksam är jag mot Herren. Hur många ggr tar jag åt mig äran för det Gud har med ett finger med i de situationer jag hamnar i. Många gånger kanske jag inte vet att Gud är med mig i situationerna som jag hamnar och hamnat i. Jag är helt övertygad om att Gud beskyddar oss, även icke troende och han fixar och trixar väldigt mycket när vi vandrar här i livet. Jag som pappa vet ju hur mycket väl jag vill mina barn, även när de ställer till det för sig.
Hur mycket mer vill då inte Gud vara med oss och vill oss väl när vi vandrar här i livet, men hur tacksam är vi mot honom? Jag vet att att otacksamhet retar mig. Gud vill att vi ska vara tacksamma mot honom men även mot varandra.
Jag tror att ett av de största problem vi har idag är otacksamhet. Otacksamhet gör att det låser sig för oss här i livet. En människa som är otacksam och likgiltig ser man att de är ned tyngda på något sett glädje lösa man ser att de saknar något. Även om killen från bussen hade ett brett leende så kom det inte inne från tacksamhet Tacksamhet gör att vi växer som människa skapar nya möjligheter och ger nya välsignelser. Tacksamhet gör en människa glad, det gör mig glad. När en passagerare kommer in och ler mot en ser en i ögonen då behöver det inte säga tack man ser det i ögonen på dem det kan göra en hel dag underbar för en när man kör. Tacksamhet kan man både höra och se.
Jag skulle kunna göra en lång lista vad jag har att vara tacksam för det tror jag att ni också skulle kunna göra.

Tack Jesus för du gav mig livet att . För att du frälst mig förlåtit mina synder.
Tack att du har skapat mig. Givit mig en underbar hustru och 2 underbara barn. Jag vill ge dig ett stort TACK…..

Stefan Liliemark

Posted in Frälsning

Gud väntar på oss

Jag kommer ihåg när vi var på Öland för några år sedan. Så ville min dotter gå på barnmöte vid campingen vi bodde på. Nu var det så här att det gick ungdommar med ett rep runt campingen och hämtade upp de barn som ville gå på barnmötet så det var bara ta tag i repet och följa efter. Frida (dottern)  hon missade repet när de gick förbi och de försvann inom synhåll. Då fick hon för sig att hon kunde vägen så  hon fick bestämma vägen. Jag visste vägen till tältet där mötet skulle äga rum men Frida gick helt åt ett annat håll. Jag försökte förklara för henne att hon gick åt fel håll men hon lyssnadr inte så jag fick bara lungt följa efter henne, hon ville ju klara av det själv och hitta vägen. Till slut gav hon upp och insåg att hon behövde min hjälp och jag visade henne vägen till tältet där mötet var.

Så där är det med oss också, när det gäller att vi ska fixa saker på egen hand och vi inte klara det själva. Vi försöker  lösa våra problem och  gå vår egen väg men det kan bli fel, visst vissa saker fixar vi, Gud har ju skapat oss så han har hu inte gjort människan helt korkad. Vi är ju skapad till hans avbild men i visssa fall behöver vi hjälp i från vår Herre? Det är bl a därför vi har fått Gud den Helige Ande. Gud vill vara delaktig i vårt liv i vått och torrt men ofta så försöker vi själva medan Gud knackar oss på axeln och han säger här är vägen, gör så här, så gör vi ändå inte det. Hur många gånger när vi tittar vi backspegeln i våra liv upptäcker vi att Gud har talat till oss. Tänk vad mycket tid och energi vi sparar på att lyssna till Gud och göra som han säger då  gör vi  rätt på en gång. Gud har ju ett helt annat perspektiv än vad vi har och vi är ju barn innan vi kommer upp till andlig mognad.

Posted in Frälsning

Frälsningen

 

 

 

 

Johannes brev 3:16- 17 i bibeln står det

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

Gud älskar människan fast hon är syndare.

Romarbrevet 6:3 Syndens lön är döden. Döden är en konsekvens på synden.Synd är brott mot lagen: olydnad mot Guds vilja och överträdelse av hans lag. Synd är också otrohet: att kränka Guds person och håna hans karaktär

Det finns också en arvs synd från Adam, en synd går i arv

Romarbrevet 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla har syndat. Alla människor har syndat eller kommer att synda någon gång i livet. ofta gör vi inom de 10 Guds bud.

Vad är de tio Gud bud då frågar du ?

10 GUDS BUD

1.Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

2. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden.

3.Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

4.Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.

5. Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig

6. Du skall inte mörda.

7. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

8. Du skall inte stjäla.

9. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Alla faller på det första budet. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det du kan vara upptagen av, det kan vara din gud. Det kan vara pengar, själviskhet, berömmelse i de flesta fall är det jaget som är gud. Alla har vi syndat.

Har vi gjort någon synd kan vi inte kan vi inte lyfta oss själva håret för att nästa dag genom göra en god gärning så är jag fri från den synden, Exempel ge pengar till fattiga och säger vad vi är bra. Brottet är gjort. Synd är ett brott i Guds ögon. Synd kan inte bestå inför Gud.

Jesaja 6:5 Då sade jag: ?”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot

Det blev Jesajas reaktionen när han kom inför Gud. Gud är ren och synd kan inte bestå inför Gud.

Förlorad vad är det?

Förlorad är evigt skild från Gud

Bibeln talar om himmel och helvete. 2 platser.

Himmelen där de heliga kommer vilka är de heliga frågar du. Det är de som har blivit renade i lammets blod. De som tagit emot frälsningen som kommer ifrån Gud när han sände sin son Jesus Kristus.

Helvete då.? Helvete är först och främst gjort för djävulen och hans änglar men även de som följer honom. Du kanske säger jag följer inte honom. Om man inte blivit renad av lammets blod och tagit emot Jesus Kristus Så beskriver Bibeln att den människa följer djävulen. Människan kan inte ha två herrar, du kommer att hata den ene och älska den andre. För djävulen spelar det ingen roll vad du tror så länge du inte tar emot Jesus och blir frälst för han vet att är du inte är frälst och du är förlorad och är evigt skild från Gud.

Här kommer en beskrivning på vad helvetet är.

Den rike mannen och Lasarus

Lukasevangeliet:19-31

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet,* lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom.Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte skall kunna det och för att inte heller någon därifrån skall kunna komma över till oss. Den rike mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus för att varna mina fem bröder, så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. Dem skall de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda.”

Frälst genom Jesus död på korset.

Frälsningen vad är det och vad betyder det. Frälst betyder räddad. Vad blir vi räddad ifrån då? Vi blir räddad från att gå förlorad ,och att vi inte hamnar i helvetet att vi får gemenskap med den levande Guden Jesus.

Vad ingår i frälsingen undrar du?

Först och främste evigt liv och gemenskap med vår Herre Jesus och Gud

Frid, renhet, läkedom från sjukdom och välsignelse

När Jesus vandrade här på jorden vandrade han i ett syfte, det var för att dö på ett kors. Det var profeterat långt före innan han var född. Ska ge er läsare några bibel verser på det.

1 mosebok 3:14-15 Då sade Herren Gud till ormen: ”Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud* och du skall hugga honom i hälen.”

Psalm kapitel 22

Messias lidande och seger

För sångmästaren, efter ”Morgonrodnadens hind” en psalm av David. 

Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet: Anförtro dig åt Herren! Han skall befria och rädda honom, han har ju honom kär.” Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud.

Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära, och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva, min tunga fastnar i gommen, du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. 

De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta, du, min styrka, skynda till min hjälp! Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn – du bönhör mig. Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn, bäva för honom, alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen, jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom.

De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som söker Herren skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt. Alla jordens ändar skall tänka på det och omvända sig till Herren. Hednafolkens alla släkter skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens, han råder över hednafolken. Alla mäktiga på jorden skall äta och tillbe. Inför honom skall de böja knä, alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. De efterkommande skall tjäna honom, kommande släkten skall få höra om Herren. De skall träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som skall födas, att han har gjort det.

Jesaja 53:1-12

Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom.

Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se* och bli tillfreds. Genom sin kunskap* förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför skall jag ge honom de många* som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.

Det här är en beskrivning på frälsningen och ni som läser detta ber jag att ni ska ta till er dessa ord. Ert liv hänger på detta Människa är skapt som en evighets varelse livet blåses inte ut som ett ljus och lågan slutar att existera. Du kommer alltid att finnas känna uppleva känna smärta. Frågan vill ni vara tillsammans med Gud eller avskild från honom Valet är ditt om jag skulle vara du välj livet till sammans med Gud. Allt handlar om ett val.

Nu när du har läst detta undrar du hur du ska bil frälst.

Be den här bönen

Jesus jag tror på dej att du har dött för mina synder och överträdelser. Jag tror på att du uppstod från de döda och lever idag. Jag ber dig att förlåta mig och för mig på nytt. Jag tar emot dej som in Herre och Frälsare.

Jag tackar dig frö att du helar mig från sjuka dom och det som är orent i mitt liv. Jag tackar dig för att du förvandlar mitt liv och välsignar mig.

Gud nu är jag ditt barn eftersom jag har tagit emot dig som Frälsare. Tack för att du har gett moig ett evigt liv. Jag ber detta i Jesu namn Amen.

En bra bok att läsa är först och främst Bibeln.

En annan bok som är bra är .

Jesus dog för dej av Ulf Ekman en bok som beskriver på ett lätt sätt frälsningen vad som hände på korsett.

Ta gärna kontakt med en när liggande församling  på din ort där du bor så kan de hjälpa dej på din nya väg med Gud

 

Posted in Frälsning